نیما اقلیما: گفتمان نقد، سطح سینما را ارتقا می بخشد

نیما اقلیما: گفتمان نقد، سطح سینما را ارتقا می بخشد

همیشه بخشی از برخورد شخصی من با سینما، مطالعه مجلات سینمایی و خواندن نقدها بوده و قطعا نظر آنها برایم حائز اهمیت است.
یکی از کارهای منتقدان این است که زوایای ناپیدای فیلم که برای مخاطب عام سخت است و قابل تشخیص نیست باز و آنها را ارائه کنند. نظر منتقد به عنوان مخاطب خاص سینما، یک نظر کیفی خواهد بود، چون کمک می کند تا فیلمسازان خطاها و بازخورد ها را در سطوح گفتمانی مختلف بررسی کنند و این نگاه باکیفیت تری برای تشخیص زوایای مختلف یک فیلم است.
البته معیارهای نقد در سطح دنیا متفاوت است؛ هر منتقدی با توجه به علائقش در هر حوزه مطالعاتی موجود در سینما متفاوت عمل می کند. عده ای از زاویه فرم، روایت، عناصر دراماتیک و یا مولفه های سینمایی به فیلم نگاه می کنند و نگاه عمومی تر سینما را راحت تر می نگرند. نظریات سینمایی براساس فیلم هایی که ساخته شده اند به دست آمده اند و به کانون مطالعاتی سینمادوستان یا منتقدان اضافه شده اند، به همین دلیل بخش مهمی که باید به آن بهتر نگاه شود، این است که اورجینالیته ای که فیلمسازان در خلق اثر از آن برخوردار هستند، به عنوان بستر مطالعه و بحث قرار گیرد و این نگاه است که سبب خواهد شد سینما پویاتر عمل کند.
در همین باره باید گفت جشن منتقدان برای اهالی سینما جشنی معتبر و در آن نگاه ها خاص و تخصصی است. در این جشن زاویه گفتمان متفاوت و دقیق تر است. گفتمانی که در طول سال ها کمک کرده تا سینما بهتر شناخته شود. اگر بتوان این جشن را عمومی تر و مردمی تر کرد، گفتمان دیگری غیر از فرهنگ عامه که خود دارای اصالت است در کنار گفتمان نقد قرار می گیرد و این می تواند به ارتقای سطح کیفی سینمای ایران کمک کند.
بخشی از اثر در مثلث معروف صاحب اثر، اثر و مخاطب/منتقد جای دارد. منتقد مخاطب خاص اثر است و به همین دلیل منتقد در تعامل با اثر و صاحب اثر است. منتقد نگاه نظری فارغ از قضاوت اخلاقی و عرفی دارد و هر چه تعامل صادقانه تر و بر اساس نگاه نظری یا آکادمیک باشد، به پذیرش این زاویه دید از سوی فیلمسازان کمک می کند. فیلمساز باید این زاویه را بپذیرند و پذیرش خود را بالا ببرد و منتقد هم صداقت خود در نقطه نظری را نشان بدهد تا تعامل سازنده تری رقم بخورد و اتفاق بهتری برای سینما رخ بدهد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *