بایگانی برچسب ها: بازیگران

دنیای جذاب مکمل ها

وقتی صحبت از بازیگر به عنوان ویترین فیلم و برآیند زحمت تمام عوامل یک فیلم به میان می آید، شاید خیلی از افراد تنها به ستاره های اصلی فیلم فکر کنند اما هرگز نمی توان از اهمیت بازیگران نقش های مکمل در قوام بخشیدن به ساختار فیلم و برجسته شدن بازی سایر بازیگران غافل شد. […]