بایگانی برچسب ها: بهرام دهقانی

جایگاه تندیس منتقدان شبیه اسکار است

بهرام دهقانی سال گذشته تندیس جشن انجمن منتقدان و نویسندگان را به خاطر تدوین فیلم «خفگی» دریافت کرد. امسال با او همراه شدیم تا از جایزه‌ای که گرفته برایمان بگوید. او همان ابتدا تکلیفش را روشن می‌کند که نفس جایزه گرفتن همیشه برایش خوشایند و دوست‌داشتنی بوده و البته که جایزه انجمن منتقدان و نویسندگان […]